PRAVILA NAGRADNE IGRENa temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), ALERT d.o.o., Petra Berislavića 20, 10000 Zagreb, OIB: 69330146396, u ime svog klijenta tvrtke M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10370 Rugvica, OIB 34695138237, donosi sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE

«HP Gaming računalo kupi i nagradu pokupi»Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom « HP Gaming računalo kupi i nagradu pokupi » je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, ALERT d.o.o., Petra Berislavića 20, 10000 Zagreb, OIB: 69330146396.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe klijenta, tvrtke M SAN Grupa d.o.o.,OIB 34695138237 tj. poticanja prodaje HP računala na maloprodajnim mjestima.
Popis prodajnih mjesta je naveden na stranici www.hppartneri.hr

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.08.2023. do 30.09.2023.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici www.hp-nagradnaigra.hr .

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 15.08.2023. do 30.09.2023. godine na bilo kojem maloprodajnom mjestu navedenom u Članku 1., a na području Republike Hrvatske, kupe HP-ovo gaming prijenosno računalo, prijave se na web stranici www.hp-nagradnaigra.hr , ispune sve tražene podatke te prilože dokaz o kupnji uređaja – skenirani ili fotografirani račun.


Prva nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV

Druga nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV

Treća nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV

50 utješnih nagrada:
Victus hoodie majice


MEHANIKA NAGRADNE IGRE
Nakon kupnje HP gaming prijenosnog računala, kupac se treba registrirati na web stranici www.hp-nagradnaigra.hr., upisati svoje osobne podatke (ime, prezime, broj telefona, datum rođenja, email adresa, IBAN tekućeg računa), broj računa i datum izdavanja računa kupljenog uređaja, serijski broj kupljenog uređaja te priložiti elektronsku kopiju računa (skenirani ili fotografirani dokument).

Nakon što ispune sve podatke, natjecatelji sudjeluju u nagradnoj igri. Klikom na gumb «Pošalji» natjecatelji potvrđuju da su pročitali i da su suglasni s Uvjetima i odredbama nagradne igre koji se nalaze na istoj web stranici.

Izvlačenje dobitnika nagrada obavlja se nasumično.

Izvlačenje nagradne igre održat će se 09. listopada 2023. u 10 sati u prostorijama tvrtke Alert d.o.o., Petra Berislavića 20, 10 000 Zagreb.

Komisija je u prisutstvu 3 člana komisije: 2 predstavnika tvrtke M SAN Grupa d.o.o. te predstavnik agencije Alert d.o.o.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji sadržava mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena, prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime, prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.
Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.


Članak 5.

Registracijom na web stranici www.hp-nagradnaigra.hr natjecatelji automatski prihvaćaju Uvjete i odredbe definirane ovim dokumentom.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.


Članak 7.

Nagradni fond uključuje 3 glavne nagrade i 50 utješnih nagrada:
Prva nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV
Druga nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV
Treća nagrada:
Refundacija novca za kupljeno gaming računalo u max vrijednosti do 1.600,00 € + PDV
50 utješnih nagrada:
Victus hoodie majiceVrijednost nagrada iznosi:
Refundacija novca za kupljeno računalo – do 2.000,00 € (sa uključenim PDV-om)
Refundacija novca za kupljeno računalo – do 2.000,00 € (sa uključenim PDV-om)
Refundacija novca za kupljeno računalo – do 2.000,00 € (sa uključenim PDV-om)
50 Victus hoodie majica – 1,331.25 € (sa uključenim PDV-om)


Ukupan iznos (nagradni fond novčanih nagrada) za sve 3 glavne nagrade i svih 50 utješnih nagrada iznosi 7.331,25 € sa uključenim PDV-om.

Članak 8.


Dobitnici nagrada biti će telefonski i pismeno obavješteni o dobivenoj nagradi, te o načinu preuzimanja nagrada 8 dana nakon završenog izvlačenja koje će se održati 09. listopada 2023., a svi dobitnici nagradne igre bit će objavljeni na stranici www.hp-nagradnaigra.hr.


Ako je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada će glasiti na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.


Članak 9.


Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade u vrijednosti većoj od 663,00 € bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.
Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.


Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web stranice www.hp-nagradnaigra.hr .


Članak 12.

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu sa ovim pravilima biti će obrađeni jedino u svrhu ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 31.12.2023. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu javno dostupna.

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. Uplata iznosi 366,56 EUR sa uključenim PDV-om.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 15.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvajanju nagrada.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


Članak 16.

Priređivači su dužni u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrednijih od 663,00 €, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.


ALERT D.O.O.

Lana Bedeković Rosandić
Direkorica


Pravila nagradne igre.docx
politika privatnosti