POLITIKA PRIVATNOSTI

M SAN Grupa d.o.o. (dalje: Društvo ili mi) primjenjuje visoke standarde poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja koji podrazumijevanju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Grupe, uključujući i poštivanje privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Vodeći se navedenim standardima, Društvo kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Društvo je svjesno kako je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga Vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.Svrhe, opseg i pravni temelj obrade

Osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom opsegu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama.

Društvo će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno: obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza kad je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava.


Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju direktno ili posredno, poput vašeg imena, e-maila, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

Društvo ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtjevom za određene radnje prije zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronički newsletter, sudjelovanja u anketama, natječajima i nagradnim igrama, naručivanju uzoraka ili brošura, zamolbama za donacije te prilikom traženja informacija, predajom životopisa ili otvorene ponude ili prijavom na natječaje za otvorena radna mjesta, kao i zapošljavanjem u našem Društvu...).

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo, koristimo, ili prenosimo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informirali o našim proizvodima, rezultatima natječaja ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje prije zaključivanja ugovora, ili izvršili druge naše zakonske ili
pravne obaveze. Iz tih razloga, Društvo ponekad treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama i povezanim društavima ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. Pružatelji usluge mogu se, na primjer, angažirati u kontekstu usluga call centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organiziranje i provođenje nagradnih igara.

Društvo zahtjeva od tih strana prihvaćanje važećih pravnih propisa, poštivanje naših uputa, te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti osobnih podataka, kao i zahtjevima za primjenom adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

Društvo jamči da Vaše osobne podatke nikome neće prodavati, te da neće prosljeđivati ili posuđivati Vaše osobne podatke trećoj strani ukoliko to nije potrebno kako bi se ispunila određena svrha za koju ste nam iste dali, odnosno jamči da Vaši podaci neće biti dani bilo kojem neovlaštenom primatelju. Moguće je da Vaše osobne podatke moramo dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis.

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.


Korištenje osobnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kad se Vaši osobni podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe sukladno važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, vaši podaci bit će pohranjeni i korišteni u te svrhe, npr. za slanje newslettera, uzoraka proizvoda, poziva na sudjelovanje u natječajima i nagradnim igrama, putem e-maila ili pošte ili drugog komunikacijskog kanala kojeg ste prihvatili.

Ako će se Vaši osobni podaci koristiti u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete unaprijed, dakle prije slanja takvih reklama i promocija, biti obaviješteni, te ćemo prije ovakve obrade osobnih podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informirani pristanak.

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internetskih usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste, ili na način koji će osigurati da se Vaši osobni podaci anonimiziraju, tj. ne mogu povezati s osobom.


Ostvarivanje prava ispitanika

U bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađujemo ili zatražiti ispravak istih, možete zahtijevati prestanak korištenja ili brisanje svojih osobnih podataka ili povlačenje privole u sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prijenos podataka drugom voditelju obrade pod zakonskim uvjetima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih
materijala.

Također možete i uložiti prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje temeljimo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe izravnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj mjeri vodit ćemo računa da su Vaši osobni podaci koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za točnost istih na Vama i molimo Vas da ih redovito i pravovremeno ažurirate, odnosno dostavite nam zahtjev za promjenu ili ispravak.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, možete se obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Društva ili na e- mail adresu: prijava@alert.hr

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. Po primitku Vaših zahtjeva traženu aktivnost ćemo provesti u primjerenom roku a najkasnije u roku 30 dana od zaprimanja, te Vas o istome po potrebi i izvijestiti, sve sukladno zakonu.


Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlaštenu obradu.Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga odnosno rješavanju Vašeg upita. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.


Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.


Ažuriranje i izmjene
Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja dijelova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave.

politika privatnosti